Service bemonstering VMA- en AGR-apparatuur

Het transport van meststoffen vraagt om zorgvuldige registratie van gegevens. In Nederland heeft het ministerie van LNV bemonstering van drijfmest verplicht gesteld.

Bemonstering VMA / AGR Landbouw

Bemonstering VMA en AGR

Het transport van meststoffen vraagt om zorgvuldige registratie van gegevens. Het wordt er niet eenvoudiger op voor de chauffeur, zo lijkt het. In Nederland heeft het ministerie van LNV bemonstering van drijfmest verplicht gesteld.

Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert maakt het de chauffeur heel gemakkelijk met de MMA, het Mest Monster Apparaat. Geheel automatisch tapt dit apparaat mest af en verpakt het in dicht gesealde zakjes. Fraudebestendig!

MMA: Mest Monster Apparaat

Het MMA vraagt weinig onderhoud – dat u bovendien zelf kunt uitvoeren. De benodigde folie wordt gedistribueerd door de laboratoria en door VMA. Zo kunt u aan de regelgeving voldoen zonder dat het ten koste gaat van de efficiency. Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert beschikt over een ruim assortiment onderdelen en is u daardoor in staat snel te helpen waardoor de stilstandtijd geminimaliseerd wordt.

Erkend service-steunpunt

Ook zijn wij u behulpzaam bij reparatie en onderhoud van andere merken pompen. Wij zijn ook erkend service-steunpunt voor VMA-bemonstering en AGR-apparatuur. Wij beschikken dan ook over een ruim assortiment onderdelen. Samen met de grote kennis van onze monteurs helpen wij u weer snel op weg!

MMA Mest Monster Apparaat
AGR-GPS apparatuur

VMA-bemonstering voordelen

Het Mest Monster Apparaat vraagt weinig onderhoud – dat u bovendien zelf kunt uitvoeren. De benodigde folie wordt gedistribueerd door de laboratoria en door VMA. Zo kunt u aan de regelgeving voldoen zonder dat het ten koste gaat van de efficiency.

  • Automatische monstername met de MMA
  • Geen vieze handen en dicht gesealde zakjes
  • Fraudebestendig
  • Conform regelgeving

Typegoedkeuring AGR-GPS

Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert heeft een typegoedkeuring voor AGR-GPS-apparatuur. De afgegeven verklaring geldt voor AGR-GPS-apparatuur voor vaste mest die voldoet aan de prestatiekenmerken vanaf 1 april 2015.

  • Drijfmest
  • Vaste mest

Bent u geïnteresseerd? Maak een afspraak.

Afspraak maken
Terug naar boven