Afwateringssysteem met drainageslang en infiltratiekrat

Met een afwateringssystemen voorzien van infiltratiekratten wordt uw tuin milieu­vriendelijk gemaakt. Het zorgt ervoor dat hemelwater via de afvoerleiding direct in de grond uitkomt.

Afwateringssysteem Tuin & park

Drainage en infiltratiekratten

Met een afwateringssystemen voorzien van infiltratiekratten wordt uw tuin milieuvriendelijk gemaakt. Het zorgt ervoor dat hemelwater via de afvoerleiding en lijnafwatering uitkomt waar het hoort: direct in de grond. Hiermee voorkomt u overbelasting van de riolering en oppervlaktevervuiling.

Bovendien is er geen sprake meer van energieverspilling door onnodige zuivering. Met een goede regenwater-infiltratie blijft uw tuin fraai en gezond.

Bodemsoort en oppervlak

U kunt bij ons vrijblijvend advies inwinnen in het gebruik van infiltratiekratten en bijbehorende drainage-systemen. Want wat is uw bodemsoort? Waar ligt uw tuin? Waar moet het water komen? Hoe groot is het oppervlak? Hoe steekt de installatie in elkaar?

Alvorens te investeren in een duurzaam infiltratie-systeem, is het verstandig om eerst met ons vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie.

Mechanisatiebedrijf Jan van Gemert beschikt over een ruim assortiment drainage-onderdelen en is in staat u te adviseren en te helpen alvorens u uw tuin gaat (laten) aanleggen.

Drainageslang
Infiltratiekrat

Infiltratiekratten praktische voordelen

Naast de milieuvoordelen voor regenwaterinfiltratie, heeft een modern infiltratiesysteem met infiltratiekratten veel andere praktische voordelen voor de tuin:

  • Geen overtollig water op het gazon (plassen en drassigheid)
  • Minder muggen (die zich voortplanten in stilstaand water)
  • Een hogere grondwaterspiegel, dus geen uitdroging
  • Voorkomt verarming van de grond

Onderdelen infiltratiesysteem

Alle onderdelen van het infiltratiesysteem zijn even belangrijk, zoals de bladscheider, beluchting en de overstort. Bij regenwater­infiltratie is het belangrijk dat:

  • Het infiltratiesysteem ruim boven het grondwater ligt
  • De zandvangput of blad- en loofafscheid, voor de regenwaterinfiltratie ligt
  • Het infiltratiesysteem volume afhankelijk is van de oppervlakte waarop het water wordt opgevangen
  • De snelheid waarmee het infiltratiesysteem leegloopt, afhankelijk is van de waterdoorlatendheid van de bodem

Bent u geïnteresseerd? Maak een afspraak.

Afspraak maken
Terug naar boven